Østenstad kirke – et åpent hus med mange rom

Østenstad menighet skal være inkluderende og preget av nestekjærlighet

Dette er menighetens visjon som vi ønsker å virkeliggjøre på et bredt grunnlag.

Klikk for å lese hele artikkelen
Vil du være frivillig?
Kirken har mange arbeidsoppgaver for deg som vil ha en meningsfull fritid.   Les mer
Innhold  Planlegge Aktiviteter