Østenstad kirke – et åpent hus med mange rom

Østenstad menighet skal være inkluderende og preget av nestekjærlighet

Dette er menighetens visjon som vi ønsker å virkeliggjøre på et bredt grunnlag.

Klikk for å lese hele artikkelen
Søndagens gudstjeneste
Søndag 22.januar kl. 11 er det misjonssøndag og ofring til sykehuset i Okhaldhunga.   Les mer
Klikk for å lese hele artikkelen
Søndagsskolelærere ønskes
Vi trenger frivillige til søndagsskolen. Vil du hjelpe til?  Les mer
Klikk for å lese hele artikkelen
Vil du være frivillig?
Kirken har mange arbeidsoppgaver for deg som vil ha en meningsfull fritid.  Les mer
Innhold  Planlegge Aktiviteter