Østenstad kirke – et åpent hus med mange rom

Østenstad menighet skal være inkluderende og preget av nestekjærlighet

Dette er menighetens visjon som vi ønsker å virkeliggjøre på et bredt grunnlag.

Klikk for å lese hele artikkelen
Søndagens gudstjeneste
Søndag 11. desember er det tredje søndag i advent. Vi tenner tre lys i adventskransen og lever oss inn i bibelens profetier.   Les mer
Klikk for å lese hele artikkelen
Søndagsskolelærere ønskes
Vi trenger frivillige til søndagsskolen. Vil du hjelpe til?  Les mer
Klikk for å lese hele artikkelen
Velkommen til babysang!
Velkommen til babysang torsdager kl. 13 fra 1.sept! Karoline W. Aase vil sørge for at du og din baby finner tonen.  Les mer
Klikk for å lese hele artikkelen
Vil du være frivillig?
Kirken har mange arbeidsoppgaver for deg som vil ha en meningsfull fritid.  Les mer
Innhold  Planlegge Aktiviteter